Финансово моделиране на нефт и газ - Институт за корпоративни финанси

Финансово моделиране на нефт и газ Какво представлява финансовото моделиране Финансовото моделиране се извършва в Excel за прогнозиране на финансовите резултати на компанията. Преглед на това какво е финансово моделиране, как и защо да се изгради модел. е практиката за изграждане на нетна стойност на активите (NAV) Private Equity срещу хедж фонд Сравнете частния капитал срещу хедж фонд по отношение на инвеститорите, риска, ликвидността, времевия хоризонт, структурата на компенсациите, кариерата и повече плюсове и минуси на всеки модел за енергийна проект или актив. Задачата е да се прогнозира паричният поток за всеки от големите проекти на дадена компания, за да се оцени стойността на един сегмент за проучване и добив (E&P), който е посочен като „Финансиране на проект нагоре по веригата - Праймер за финансово финансиране на проект. Проектното финансиране е финансовият анализ на пълния жизнен цикъл на даден проект. Обикновено,анализ на разходите и ползите се използва за категория петролни и газови предприятия.

Финансовите специалисти, които желаят да продължат кариерата си в петролната и газовата индустрия, трябва да придобият солидни знания за това как да разработват, преглеждат и анализират финансовите модели. Сертифицирането е изключително полезно за финансови специалисти в енергийния сектор, както и за анализатори и сътрудници в инвестиционни банки.

Обучението обикновено обхваща теми като моделиране на финансови отчети, анализ на чувствителността, оценка, механика на финансиране, моделиране на сливания и придобивания, както и оперативни и инвестиционни показатели.

Финансово моделиране в нефт и газ