Топ банки във Финландия - Преглед и ръководство за Топ 10 банки във Финландия

В момента във Финландия има 17 банки. Финландската банкова индустрия се състои от държавни банки, търговски банки, спестовни банки и клонове на чуждестранни банки. Банката на Финландия е централната банка на страната и националната парична власт. Той изпълнява следните функции:

  • Подготвя и прилага паричната политика
  • Наблюдава стабилността на финансовата система
  • Провежда изследвания и анализ на икономическата политика и изготвя статистика
  • Участва в уреждането на междубанкови плащания и инвестиране на собствени финансови активи
  • Издава банкноти и поддържа стабилността и ефективността на платежните системи

Според Moody's финландската банкова система е стабилна, тъй като те очакват умереният подем в местната икономика да подкрепи кредитните профили на лицензираните банки във Финландия.

За всеки, който обмисля кариера в банковото дело във Финландия, този списък с най-добрите банки във Финландия е полезно ръководство къде да започнете. За да научите повече, вижте нашите списъци с финансови институции Фирмени списъци на основните играчи в корпоративните финанси. Имаме списъци на най-важните компании за финансови услуги, банки, институции, счетоводни фирми и корпорации в бранша. Разгледайте тези ръководства, за да се подготвите за кариера във финансовите услуги и да започнете работа в мрежа днес, за да ускорите кариерата си.

Банки във Финландия

Най-добрите банки във Финландия са:

ОП Корпоративна банка АД

Основана през 1902 г., OP Corporate Bank е известна преди като Pohjola Bank PLC. Базиран в Хелзинки, банката има около 12 200 служители. Предоставя застрахователни и банкови услуги като корпоративно и инвестиционно банкиране. В рамките на застрахователните услуги той предлага домакинска, автомобилна отговорност, злополука, медицинска и туристическа застраховка. Той също така се занимава с управление на активи за институции.

През 2016 г. банката отчете общи активи в размер на 160 милиарда щатски долара и отчете нетна печалба от 1370 милиона щатски долара.

Банка Nordea

Базирана в Хелзинки, Nordea Bank Finland PLC е дъщерно дружество на Nordea Bank AB. Банката предоставя банкови услуги, управление на активи, застрахователни продукти и финансови решения за лични и корпоративни клиенти. В банката работят около 6500 лица и оперира чрез 650 клона.

Към 2016 г. общите активи на банката са 287 милиарда щатски долара и нетна печалба 1,158 милиона щатски долара.

Danske Bank

Danske Bank е част от групата Danske Bank, която оперира в 15 държави. Danske Bank Group предлага банкови услуги чрез своя клон в Хелзинки (който е клон на Danske Bank AS) и дъщерното си дружество Danske Bank PLC Group. Той работи чрез различни бизнес сегменти: Лично банкиране, Бизнес банкиране, Корпоративни и институции, Управление на богатството и Други услуги. Групата обслужва един милион лични клиенти и около 90 000 бизнес и институционални клиенти във Финландия.

Към 2016 г. общите активи на финландския клон възлизат на 39 милиарда щатски долара, а нетната печалба достига 236 милиона щатски долара.

Evli Bank PLC

Основана през 1985 г., Evli Bank е частна банка, специализирана в инвестициите. Банката работи чрез сегменти за управление на активи, пазари и корпоративни финанси. Освен във Финландия, той предоставя услуги в Швеция, Руската федерация и Обединените арабски емирства. Със седалище в Хелзинки, в него работят около 254 служители.

През 2016 г. банката отчита общи активи в размер на 909 милиона щатски долара и нетна печалба от 11,7 милиона щатски долара.

Спестовна каса Актия

Спестовна банка Aktia е собственост на фондации, институции, спестовни банки и частни лица от финландските спестовни банки. Основана през 1991 г., банката предлага спестовни сметки, кредитни и дебитни карти, заеми, застраховки, депозити, финансово планиране и инвестиционни услуги. Със седалище в Хелзинки, банката работи около 948 лица.

Към 2016 г. общите активи на банката са 11 786 милиарда щатски долара и нетна печалба 63 милиона щатски долара.

Bank of Aland

Създадена през 1919 г., Bank of Aland работи като търговска банка чрез 13 клона. Със седалище в Мариехамн, Аландски острови, банката има около 700 служители.

Bank of Aland предоставя депозитни продукти, които включват спестовни сметки, срочни депозити, парични сметки, свързани със сметки за ценни книжа, депозитни сертификати, индексни облигации и облигации, издадени на обществеността. Той също така предоставя жилищни ипотечни заеми, заеми за собствен капитал, заеми по сметки за ценни книжа, корпоративни заеми, заеми за субекти от публичния сектор, гаранции и кредитни и дебитни карти. Той също така предлага инвестиционни услуги и доставя банкови компютърни системи на малки и средни банки.

Към 2016 г. общите активи на банката възлизат на 6 180 милиона щатски долара, а нетната печалба достига 24 милиона щатски долара.

Александър Корпоративни финанси Oy

Основана през 1988 г., Александър Корпоративни финанси е част от групата Александър и е със седалище в Хелзинки. Това е частна и независима инвестиционна банка, работеща под ръководството на Финансовия надзор. Той предлага консултантски услуги при сделки на капиталов пазар, сливания и придобивания и услуги по оценка.

Carnegie Investment Bank AB

Базирана в Хелсингфорс, Carnegie Investment Bank AB (Финландия) работи като клон на Carnegie Investment Bank AB (Швеция).

Carnegie Investment Banking and Securities предоставя услуги в областта на научните изследвания, продажбите на акции и търговията и сделките на пазара на акционерния капитал на институционални клиенти, както и професионални консултантски услуги при сливания и придобивания (M&A) и сделки на пазара на дялов капитал (ECM). Carnegie Private Banking and Investment Solutions предоставя финансови консултантски услуги на лица с висока нетна стойност, малък бизнес и фондации.

BNP Paribas Fortis

Базирана в Хелзинки, BNP Paribas Fortis е създадена през 2009 г. Това е чуждестранна банка, която възниква след сливането между белгийската Fortis Bank и BNP Paribas Group. Той предоставя широка гама от финансови продукти и услуги за различни групи клиенти като лица и семейства, лица с висока нетна стойност, предприемачи и компании, местни власти и социалния сектор.

Към 2016 г. общите активи на BNP Paribas Fortis Group възлизат на 357 млрд. Долара, а нетната печалба достига 2 млрд. Долара.

POP Bank Group

POP Bank Group е финландска финансова група, която предлага услуги за банкиране на дребно на частни клиенти, малки компании и клиенти за селско и горско стопанство, както и застрахователни услуги (с изключение на животозастраховането) на частни клиенти. Групата се състои от 26 кооперативни POP банки, POP Bank Alliance Coop, централна кредитна институция Bonum Bank PLC и онлайн застрахователна компания Finnish P&C Insurance Ltd (с марка POP Insurance).

През 2016 г. банката отчита общи активи в размер на 5 090 милиона щатски долара и нетна печалба от 10 милиона щатски долара.

Кариери в инвестиционното банкиране

За да навлезе в инвестиционното банкиране, Работа Прегледайте длъжностните характеристики: изисквания и умения за обяви за работа в инвестиционно банкиране, проучване на акции, хазна, FP&A, корпоративни финанси, счетоводство и други области на финансите. Тези длъжностни характеристики са съставени чрез вземане на най-често срещаните списъци с умения, изисквания, образование, опит и други, има няколко важни неща, върху които да се съсредоточите. Те включват мрежа, възобновяване на инвестиционно банкиране Възобновяване на шаблон за резюме на инвестиционно банкиране. Научете как да пишете автобиография за инвестиционно банкиране (анализатор или сътрудник) с безплатното ръководство и шаблон за автобиография на Finance. Резюмето за IB е уникално. Важно е да приспособите автобиографията си към отрасловия стандарт, за да избегнете незабавното изтриване, опит,и умения за финансово моделиране Умения за финансово моделиране Научете 10-те най-важни умения за финансово моделиране и какво е необходимо, за да сте добри във финансовото моделиране в Excel. Най-важни умения: счетоводство. За да научите повече, разгледайте нашата интерактивна карта на кариерата ....

Що се отнася до банковата кариера, ще имате значително предимство пред конкуренцията с нашите курсове за финансово моделиране.

Допълнителни ресурси

Това е ръководството на Finance за най-добрите банки във Финландия. За всеки, който търси кариера в банковото дело, този списък е чудесно място за стартиране на вашата мрежа. Моля, вижте и тези допълнителни ресурси:

  • Топ 10 банки в Белгия Топ банки в Белгия Топ банки в Белгия. В Белгия работят малко над 140 банки. Банковата система на страната се смята за една от най-усъвършенстваните и либерализирани в света. Белгия е един от пионерите на безкасовото общество, като 90% от транзакциите в страната се извършват по електронен път.
  • Топ 10 на банките в Норвегия Най-добрите банки в Норвегия Банките в Норвегия включват 17 търговски банки, 105 спестовни банки и малък брой държавни банки. Органът за финансов надзор на Норвегия контролира всички финансови институции в страната. В Норвегия има три вида банки:
  • Въпроси за интервю за инвестиционно банкиране Интервюта Ace следващото си интервю! Вижте ръководствата за интервюта на Finance с най-често срещаните въпроси и най-добрите отговори за всяка позиция в корпоративните финанси. Въпроси за интервю и отговор за финанси, счетоводство, инвестиционно банкиране, проучване на акции, търговско банкиране, FP&A, още! Безплатни ръководства и практика, за да вземете интервюто си
  • Преведете ме през DCF Преведете ме през DCF Въпросът, преведете ме през DCF анализ е често срещан в интервютата за инвестиционно банкиране. Научете как да зададете въпроса с подробното ръководство за отговор на Finance. Изградете 5-годишна прогноза за необезпечен свободен паричен поток, изчислете терминална стойност и намалете всички тези парични потоци до настояща стойност с помощта на WACC.
  • Ръководство за финансово моделиране Безплатно ръководство за финансово моделиране Това ръководство за финансово моделиране обхваща съвети и най-добри практики на Excel относно предположения, двигатели, прогнозиране, свързване на трите отчета, анализ на DCF, още