Финансово моделиране със SAS - Институт за корпоративни финанси

Финансово моделиране Какво е финансово моделиране Финансовото моделиране се извършва в Excel за прогнозиране на финансовите резултати на компанията. Преглед на това какво е финансово моделиране, как и защо да се изгради модел. с SAS е използването на софтуер за подобряване и увеличаване на сложността на модел на Excel Най-добри практики за моделиране на Excel Следните най-добри практики за моделиране на Excel позволяват на потребителя да предостави най-чистото и удобно за потребителя изживяване при моделиране. Microsoft Excel е изключително надежден инструмент. Да се ​​научиш да ставаш потребител на Excel е почти задължително за тези в областта на инвестиционното банкиране, корпоративните финанси и частния капитал. . SAS помага да се подобри способността за извършване на консолидации, да се изграждат по-подробни бюджети и да се добавят подробни двигатели на приходите,разходи Фиксирани и променливи разходи Разходите са нещо, което може да бъде класифицирано по няколко начина в зависимост от неговото естество. Един от най-популярните методи е класификацията според постоянните разходи и променливите разходи. Фиксираните разходи не се променят с увеличаване / намаляване на единиците производствен обем, докато променливите разходи зависят единствено от рентабилността. Обикновено се използва за корпоративни клиенти на едно интегрирано решение, в сравнение с традиционното бюджетиране Най-добри практики за капиталово бюджетиране Капиталовото бюджетиране се отнася до процеса на вземане на решения, който компаниите следват по отношение на това какви капиталоемки проекти трябва да продължат. Такива капиталоемки проекти могат да бъдат от откриване на нова фабрика до значително разширяване на работната сила, навлизане на нов пазар или проучване и разработване на нови продукти.и изграждане на модели, които разчитат на Microsoft Excel.

SAS е софтуерен пакет, разработен от 1966 до 1976 г. от SAS Institute за управление на данни, усъвършенстван анализ, бизнес разузнаване и прогнозен анализ. Той може да добива, модифицира и извлича данни от различни източници и да извършва статистически анализи.

Във финансовата индустрия SAS може да помогне в широк спектър от задачи, включително интегрирано планиране, бюджетиране и финансово отчитане, както и автоматизация на ключови процеси. SAS дава възможност на потребителите да изследват множество сценарии и да насърчават по-доброто развитие на прогнозите. Софтуерът позволява на финансовите специалисти да извършват консолидации при поискване, за да затворят книги по-бързо.

Финансово моделиране със SAS