Шаблон на модел за капиталови инвестиции - Изтеглете безплатен шаблон на Excel

Този шаблон за модел на капиталови инвестиции ще ви помогне да изчислите ключови показатели за оценка на капиталова инвестиция, включително паричните потоци, нетната настояща стойност (NPV), вътрешната норма на възвръщаемост (IRR) и периода на изплащане.

По-долу е визуализация на шаблона:

Снимка на модел на капиталови инвестиции

Изтеглете безплатния шаблон

Въведете вашето име и имейл във формата по-долу и изтеглете безплатния шаблон сега!

Какво е модел за капиталови инвестиции

Повечето компании правят дългосрочни инвестиции, които изискват голямо количество капитал. Капиталът Капиталът е всичко, което увеличава способността на човек да генерира стойност. Може да се използва за увеличаване на стойността в широк кръг категории, като финансов, социален, физически, интелектуален и др. В бизнеса и икономиката двата най-често срещани типа капитал са финансовият и човешкият. инвестирани през началните години, най-вече в дълготрайни активи Видове активи Общите видове активи включват текущи, нетекущи, физически, нематериални, оперативни и неактивни. Правилно идентифициране и като имоти, машини или оборудване PP&E (Имоти, машини и съоръжения) PP&E (Имоти, машини и съоръжения) е един от основните нетекущи активи, намерени в баланса. PP&E се влияе от капиталовите разходи, амортизацията и придобиванията / разпорежданията с дълготрайни активи.Тези активи играят ключова роля във финансовото планиране и анализ на операциите на компанията и бъдещите разходи. Поради значителния размер на изходящите парични потоци, компаниите винаги биха извършили анализ на капиталовите инвестиции, за да оценят доходността на инвестицията и да определят дали тя е достойна. Това е особено важно, когато бизнесът има множество потенциални възможности и трябва да вземе решение за инвестиция въз основа на дългосрочната възвръщаемост, която може да получи.Това е особено важно, когато бизнесът има много потенциални възможности и трябва да вземе решение за инвестиция въз основа на дългосрочната възвръщаемост, която може да получи.Това е особено важно, когато бизнесът има много потенциални възможности и трябва да вземе решение за инвестиция въз основа на дългосрочната възвръщаемост, която може да получи.

За да оценят рентабилността на капиталова инвестиция, компаниите могат да изградят модел на капиталова инвестиция в Excel, за да определят паричните потоци и потенциалната възвръщаемост.

Още безплатни шаблони

За повече ресурси разгледайте нашата библиотека с бизнес шаблони, за да изтеглите множество безплатни модели за Excel, презентация на PowerPoint и шаблони за документи на Word.

  • Шаблони за моделиране на Excel Шаблони за Excel и финансови модели Изтеглете безплатни шаблони за финансов модел - Библиотеката на електронната таблица на Finance включва шаблон за финансов модел с 3 отчети, модел на DCF, график на дълга, график на амортизация, капиталови разходи, лихви, бюджети, разходи, прогнозиране, диаграми, графики, разписания , оценка, сравним фирмен анализ, още шаблони на Excel
  • Шаблони за презентация на PowerPoint
  • Шаблони за документи за транзакции Безплатни бизнес шаблони, които да използвате в личния или професионалния си живот. Шаблоните включват Excel, Word и PowerPoint. Те могат да се използват за транзакции, правно, финансово моделиране, финансов анализ, бизнес планиране и бизнес анализ.