Обучение по финансово моделиране - Институт за корпоративни финанси

Обучението по финансово моделиране може да бъде получено по няколко различни начина - чрез програма за обучение в банка или финансова институция Ключови играчи на капиталовите пазари В тази статия предлагаме общ преглед на ключовите играчи и съответните им роли на капиталовите пазари. Капиталовите пазари се състоят от два типа пазари: първичен и вторичен. Това ръководство ще предостави преглед на всички основни компании и кариери на капиталовите пазари. , чрез онлайн курс, в университет или чрез опит в работата. Всички видове обучение могат да бъдат полезни за кариерата на финансов анализатор Описание на работата на финансовия анализатор Описанието на длъжността на финансовия анализатор по-долу дава типичен пример за всички умения, образование и опит, необходими за наемане на работа на анализатор в банка, институция или корпорация .Извършвайте финансово прогнозиране, отчитане и проследяване на оперативни показатели, анализирайте финансови данни, създавайте финансови модели и работни места във финансите. За да научите повече, разгледайте обширната програма от курсове и уроци на Finance, за да получите необходимото обучение.

Обучение по финансово моделиране