Kaizen - Определение, компоненти и бизнес примери

Kaizen е японска дума (改善), която означава „подобрение“ или „подобряване“. Когато се прилага към света на бизнеса, kaizen се отнася до всяко действие, операция или правило, използвано за прилагане на промени Корпоративна стратегия Корпоративната стратегия се фокусира върху това как да управлява ресурси, риск и възвръщаемост във фирмата, за разлика от разглеждането на конкурентни предимства в бизнес стратегията в рамките на една компания, за да я накара да работи по-ефективно и ефективно.

В западния свят фокусът на kaizen върху максимизиране на ефективността доведе до включените принципи, които обикновено се наричат ​​„постно и kaizen“.

Кайзен

Разбиване на Kaizen

От гледна точка на подобряване на бизнеса, kaizen има за цел да повлияе на всички, от обикновения служител до изпълнителния директор. Главният изпълнителен директор е отговорен за цялостния успех на организацията и за вземането на управленски решения от най-високо ниво. Прочетете длъжностна характеристика. В повечето случаи това означава промяна или прилагане на процедури, часове, стандарти, правила, кодове за работа и процеси или идеи, които влияят върху начина, по който функционира бизнесът.

Kaizen се практикува за първи път в Япония след Втората световна война, силно повлиян от американските бизнес практики и треньори, които са работили, за да помогнат на Япония да възстанови своя бизнес пазар, включително качеството и количеството стоки и услуги, предоставяни в страната и в чужбина. Днес вече е световен стандарт, който предприятията от всеки сектор се стремят да използват. Принципите на Kaizen се прилагат и в среди извън бизнеса, например в училища и организации с нестопанска цел.

Двойствеността на Кайдзен

Кайзен в крайна сметка е понятие от две части, с действие в по-голямата част, и философия или начин на мислене е от другата.

Първо, нека разгледаме екшъна. Kaizen, макар че може да се направи в много по-малък мащаб, често е ориентиран към събития. Повечето фирми, които се стремят да организират кайдзен, създават вътрешнофирмени събития, фокусирани върху области в компанията, които могат или трябва да бъдат подобрени. Събитията имат за цел да намерят най-добрите начини и средства за прилагане на необходимите промени. Екипи от служители от всяко ниво на компанията участват в подобни събития, тъй като промените са предназначени да повлияят и да се възползват от всички.

Философският аспект на kaizen всъщност се състои в изграждането на специфичен тип фирмена култура и начин на мислене, който насърчава всички служители да участват активно в успеха и производителността на компанията, както и да се грижат за най-добрия интерес. Целта на философията на kaizen е да насърчи работна среда, която поражда позитивност, която след това се отразява в начина, по който служителите работят заедно и сами и колко отдадени са на мястото си на работа.

Kaizen - Непрекъснато подобрение

Събития

Събитията от Kaizen следват PDCA модела: P lan, D o, C heck, A ct. За по-нататъшното му разбиване започва типично събитие на кайдзен, като се събират всички служители или поне няколко служители от всеки отдел на фирмата и се установяват цели и стандарти, създадени в полза на всички и на компанията като цяло. По време на тези събития е необходим задълбочен преглед на настоящите практики на компанията, за да се идентифицират области, които се нуждаят от значителна промяна, или за улесняване на нови или потвърдени цели, които не се постигат.

След като частта за планиране на кайдзен събитието приключи, време е да приложите промените, договорени по време на етапа на планиране. Процесът позволява на служителите да участват активно в прилагането на нови процедури и да видят как те влияят на работната среда, морала и дали са успешни в подпомагането за постигане на новоочертаните цели.

След първоначалното внедряване, ръководството се стреми да получи обратна връзка от служителите и да разбере кои нови процедури не работят, за да могат да бъдат променени. Тази поредица от действия и проверки трябва да продължи, докато се постигне идеалният баланс или се установи, че трябва да се поставят и постигнат нови цели.

Kaizen - Закон за проверка на плана

Обобщение

Kaizen, някога уникална японска концепция, се разпространи по целия свят, помагайки на компаниите и техните служители да достигнат по-високи нива на производителност, като същевременно подобрява условията на труд и моралния дух на компанията. Тъй като бизнесът расте и се променя, целите и действията, необходими за постигането им, също се променят. Използването на принципите на Kaizen дава възможност на компанията да расте и да работи по-ефективно, като е от полза за всеки служител, от изпълнителния директор надолу,.

Допълнителни ресурси

Finance е официалният доставчик на глобалния финансов модел и анализ на оценката (FMVA) FMVA® сертифициране Присъединете се към 350 600+ студенти, които работят за компании като Amazon, JP Morgan и Ferrari, сертифицирана програма, предназначена да помогне на всеки да стане финансов анализатор от световна класа . Следните финансови ресурси ще ви бъдат от полза за по-нататъшното финансово образование:

  • Капитал на марката Капитал на марката При маркетинга собственият капитал на марката се отнася до стойността на марката и се определя от възприятието на потребителя за марката. Капиталът на марката може да бъде положителен или
  • Теории за управление Теории за управление Теориите за управление са концепции около препоръчаните стратегии за управление, които могат да включват инструменти като рамки и насоки, които могат да бъдат приложени в съвременните организации. Като цяло професионалистите няма да разчитат само на една теория за управлението
  • Възможни разходи Възможни разходи Възможните разходи са една от ключовите концепции в изучаването на икономиката и преобладават в различни процеси на вземане на решения. Алтернативните разходи са стойността на следващия най-добър алтернативен пропуск.
  • Управление на времето Управление на времето Управлението на времето е процесът на планиране и контрол на това колко време да се отдели за конкретни дейности. Доброто управление на времето позволява на индивида да завърши повече за по-кратък период от време, намалява стреса и води до успех в кариерата. Това ръководство предоставя списък с най-добрите съвети за добро управление на времето