Какво е Bootstrapping?

Bootstrapping е процес на изграждане на бизнес от нулата, без привличане на инвестиции или с минимален външен капитал. Това е начин за финансиране на малкия бизнес Малки и средни предприятия (МСП) МСП или малките и средните предприятия се определят по различен начин по света. Държавата, в която оперира дадена компания, осигурява чрез закупуване и използване на ресурси за сметка на собственика, без да споделя собствени средства или да заема огромни суми пари от банките.Бизнесът, който изПрочетете още »

Какво е вероятност за приоритет?

Априорната вероятност, известна също като класическа вероятност, е вероятност, която се извежда от официалните разсъждения. С други думи, априорната вероятност се извлича от логично изследване на събитие. Априорната вероятност не варира от човек на човек (както би била субективната вероятност Субективна вероятност Субективната вероятност се отнася до вероятността нещо да сеПрочетете още »

Шаблон на Pitchbook за инвестиционно банкиране

Шаблонът за финансово инвестиционно банкиране Pitchbook е безплатен и достъпен за всеки, който може да го изтегли. Ако търсите пример или ръководство за това как да направите своя печат, това ще бъде чудесна отправна точка. Презентацията се основава на хипотетично представяне пред борда на директорите относно няколко потенциални цели за придобиване, което е много стандартен тип инвестиционно банкПрочетете още »

Какво представлява счетоводството на заплатите?

Отчитането на заплатите по същество е изчисляване, управление, записване и анализ на обезщетението на служителите Възнаграждение Възнаграждението е всеки вид компенсация или плащане, което физическо лице или служител получава като заплащане за своите услуги или работата, която те извършват за организация или компания. Тя включва каквато и да е основна заплата, която служителят получава, заедно с други видове плащания, които се натрупват по време на работата им, които. В допълнение, счетоводното отчитане на заплатите включва и съгласуване на обезщетенията. Първият социален и удържане нПрочетете още »

Какво представлява & ldquo; Вмъкване на данни от снимка & rdquo; Функция?

Бутонът „Вмъкване на данни от картинка“ е функция, която може да бъде намерена в мобилната версия на Microsoft Excel Microsoft Excel. Използването на тази функция ще отвори камерата и ще позволи на потребителя да направи снимка на цифри или текст. След това този текст ще бъде преобразуван във форма на електронна таблица в Microsoft Excel. Тази функция може да се използва за спестяване на безброй часове ръчно копиране на инПрочетете още »

Какво е ангажимент за компилация?

Ангажимент за съставяне е услуга, предоставяна от външен счетоводител за подпомагане на ръководството при представянето на финансови данни под формата на финансови отчети. Счетоводителят трябва да притежава по-големи познания за операциите на бизнеса, за да съставя финансовите отчети.В някои случаи ангажиментът по съПрочетете още »

Какво представлява докладът на одитора?

Докладът на независимия одитор е официално становище, издадено от външен или вътрешен одитор относно качеството и точността на финансовите отчети, изготвени от компания. Отчетът е основен източник на комуникация между одитора и потребителите на финансови отчети. Три финансови отчета. Трите финансови отчета са отПрочетете още »

Какво е Reneging?

Възстановяването се отнася до ситуация, при която една страна се оттегля от обещание или нарушава споразумение или договор, които преди това са приели. Всеки ден физически лица и фирми сключват устни или писмени договори, които се очаква да спазват условията на. Има обаче ситуации, когато едната страна може да реши да се откаже от споразумение срещу желанието на другата договорна страна.Например страна, която е сключила договор за предоставяне на интернет услуги за следващитПрочетете още »

Какво представлява сметката за присвояване?

Сметката за присвояване показва как средствата на организацията се разпределят между партньори, акционери и отдели. За фирмите сметка за присвояване показва как се разпределят и запазват печалбите на компанията. За партньорства Партньорство Партньорството е вид бизнес, при който двама или повече души създават и ръководят бизнес заедно. Има три основни типа партньорства: GP, LP, LLP, това Прочетете още »

Какво представлява функцията TRUNC?

Функцията TRUNC е функция на Excel по математика и тригонометрия. Списък на функциите на най-важните функции на Excel за финансовите анализатори. Този измамен лист обхваща 100-те функции, които е критично важно да знаете като анализатор на Excel. Той премахва дробната част на число и по този начин съкращава число до цяло число. Въведен е в MS Excel 2007.Във финансовия анализ, описание на длъжността на финансовия анализатор Прочетете още »