Честота на кликване (CTR) - Определение, формула, значение

Честотата на кликване (CTR) се отнася до съотношението между броя потребители, изложени на конкретна връзка на страница на уебсайт или в имейл, които кликват върху връзката и преглеждат рекламирания продукт или услуга. CTR се използва предимно от дигитални и онлайн търговци за количествено определяне на успеха и ефективността на имейл или рекламна кампания Модел AIDA Моделът AIDA, който означава Модел за внимание, интерес, желание и действие, е модел на рекламен ефект, който идентифицира етапите, които индивидуален .

Честота на кликване

Формула за честота на кликване

Честотата на кликване е съотношението между броя потребители, които кликват върху дадена връзка и броя потребители, които разглеждат страницата, на която е връзката. Математически това може да бъде изразено чрез следната формула:

Честота на кликване - формула

Където:

  • Общ брой кликвания - Общият брой потребители, които са кликнали върху конкретна връзка
  • Общ брой импресии - Общият брой потребители, разгледали конкретна връзка (за имейл кампаниите общият брой импресии е общият брой на получателите на имейли).

Тълкуване на тарифите за кликване

Нарастващата популярност на интернет по света принуждава компаниите да обръщат голямо внимание на успеха на своя онлайн маркетинг. В днешно време много компании разчитат на онлайн маркетингови кампании и честотата на кликване е ефективен инструмент за тяхното оценяване.

Високата CTR обикновено е положителен показател за хората, привлечени от рекламата на бизнеса. От друга страна, ниската CTR разкрива някои проблеми с дизайна на маркетингова кампания.

Не съществува дефиниран стандартен CTR за успешна кампания, тъй като тарифите могат значително да варират в зависимост от обстоятелствата и ситуациите. Можем да кажем, че средно 2% CTR обикновено се счита за изключително успешен процент.

Значение на честотата на кликване

За дигиталните и онлайн търговците честотата на кликване определя количествено успеха на онлайн рекламата или кампаниите по имейл. По същество CTR определя количествено реакцията на потребителите към маркетингови или рекламни кампании. Метриката често се използва при оценка на кои реклами и ключови думи Pay-Per-Click (PPC) Pay-per-click (PPC) е онлайн рекламен модел, при който рекламодателят плаща на издател всеки път, когато се кликне върху рекламна връзка. Като алтернатива, PPC е известен като модел на цена на кликване (CPC). Моделът с плащане на кликване се предлага предимно от търсачките (напр. Google) и социалните мрежи (напр. Facebook). са по-успешни от другите.

Ако вашата CTR е ниска, това може да означава, че насочвате към грешна аудитория или харчите пари за неподходящи ключови думи. Освен това показателят може да помогне за оценка на успеха на различни маркетингови канали Сегментиране и насочване на пазара Сегментирането и насочването на пазара се отнасят до процеса на идентифициране на потенциални клиенти на компанията, избор на клиентите, които да се преследват, и създаване на стойност (напр. Уебсайт 1 осигурява 1% CTR и уебсайт 2 връща 3,5% CTR).

Показателят за честота на кликване има един критичен недостатък. Въпреки че процентът на кликване оценява колко добре потребителите реагират на маркетингова или рекламна кампания, той не превръща такъв успех в парична стойност. С други думи, трудно е да се определи как конкретни маркетингови дейности влияят върху продажбите и приходите, като се гледа само степента на кликване.

Следователно този показател се използва често в комбинация с процента на конверсия, който показва процента на кликванията, които водят до реални продажби. Обърнете внимание, че за имейл кампаниите честотата на кликване се разглежда в комбинация с показателите като честота на отваряне и степен на отпадане.

Още ресурси

Finance е официалният доставчик на финансово моделиране и оценка на анализа (FMVA) ™ FMVA® сертифициране Присъединете се към 350 600+ студенти, които работят за компании като Amazon, JP Morgan и Ferrari, сертифицирана програма, предназначена да превърне всеки във финансов анализатор от световна класа.

За да продължите да учите и развивате своите знания за финансов анализ, горещо препоръчваме допълнителните финансови ресурси по-долу:

  • 5 Р маркетинг 5 Р маркетинг 5 Р маркетинг - продукт, цена, промоция, място и хора - са ключови маркетингови елементи, използвани за стратегическо позициониране на бизнеса. 5-те P на
  • Клик и хоросан Клик и хоросан Клик и хоросан е многоканален бизнес модел, който интегрира онлайн и офлайн операции. Клиентите могат да пазаруват през интернет от търговците на дребно
  • Бизнес модели за електронна търговия Бизнес модели за електронна търговия Съществуват широка гама от бизнес модели за електронна търговия. Пазарите, търговците и търговските марки се конкурират за бизнес в електронната търговия. Този преглед очертава
  • Pay-Per-Click (PPC) Pay-Per-Click (PPC) Pay-per-click (PPC) е онлайн рекламен модел, при който рекламодателят плаща на издател всеки път, когато се кликне върху рекламна връзка. Алтернативно, PPC е известен като модел на цена на кликване (CPC). Моделът с плащане на кликване се предлага предимно от търсачките (напр. Google) и социалните мрежи (напр. Facebook).