Калкулатор за възвръщаемост на инвестициите - Изтеглете безплатен шаблон на Excel

Този калкулатор за възвръщаемост на инвестициите ще ви покаже как да изчислите възвръщаемостта на инвестициите, използвайки четири различни подхода.

По-долу е представен преглед на калкулатора за възвръщаемост на инвестициите:

Снимка на калкулатора за възвръщаемост на инвестициите

Изтеглете безплатния шаблон

Въведете вашето име и имейл във формата по-долу и изтеглете безплатния шаблон сега!

Възвръщаемостта на инвестицията (ROI) е финансово съотношение, използвано за изчисляване на печалбата, която инвеститорът ще получи във връзка с инвестиционните си разходи - най-често се измерва като нетен доход. Нетният доход Нетният доход е ключова позиция, не само в отчета за доходите, но и в трите основни финансови отчета. Въпреки че се получава чрез отчета за доходите, нетната печалба се използва и в баланса, и в отчета за паричните потоци. разделено на първоначалната цена на инвестицията. Колкото по-високо е съотношението, толкова по-голяма е спечелената полза.

Има няколко версии на формулата за възвръщаемост на инвестициите. Двете най-често използвани са показани по-долу:

ROI = нетен доход / цена на инвестицията или ROI = печалба от инвестицията / инвестиционна база

Това ROI калкулатор ще демонстрира четири начина за получаване на ROI стойност: методът на нетната печалба , метод на капиталова печалба , общо метод за връщане , както и годишна възвръщаемост на инвестициите .

Още безплатни шаблони

За повече ресурси разгледайте нашата библиотека с бизнес шаблони, за да изтеглите множество безплатни модели за Excel, презентация на PowerPoint и шаблони за документи на Word.

  • Шаблони за моделиране на Excel Шаблони за Excel и финансови модели Изтеглете безплатни шаблони за финансов модел - Библиотеката на електронната таблица на Finance включва шаблон за финансов модел с 3 отчети, модел на DCF, график на дълга, график на амортизация, капиталови разходи, лихви, бюджети, разходи, прогнозиране, диаграми, графики, разписания , оценка, сравним фирмен анализ, още шаблони на Excel
  • Шаблони за презентация на PowerPoint
  • Шаблони за документи за транзакции Безплатни бизнес шаблони, които да използвате в личния или професионалния си живот. Шаблоните включват Excel, Word и PowerPoint. Те могат да се използват за транзакции, правно, финансово моделиране, финансов анализ, бизнес планиране и бизнес анализ.