Финансов анализатор срещу инвестиционен банкер - Институт за корпоративни финанси

„Финансов анализатор“ е широк термин, който обхваща много различни видове кариери, докато „инвестиционен банкер“ работи в определена област на финансите (инвестиционно банкиране), която съветва клиентите за сливания, придобивания и набиране на капитал. Инвестиционните банкови анализатори са вид финансов анализатор. Сравнението между финансов анализатор и инвестиционен банкер всъщност не е справедливо сравнение, тъй като младите банкери са самите анализатори. По-възрастните банкери обаче са мениджъри на отношения, които се фокусират върху намирането на клиенти и затварянето на сделки.