Ограничен списък - търговия, инвестиционно банкиране и изследвания в банка

Ограничен списък е списък с ценни книжа, които на служителите на банката е забранено да купуват или продават сами или чрез друго лице или трета страна.

ограничен списък за търговия в банка

Кога запасите са поставени в ограничен списък?

Акции Запас Какво е запас? Лице, което притежава акции в дадена компания, се нарича акционер и има право да претендира за част от остатъчните активи и печалби на компанията (ако компанията някога бъде прекратена). Термините "акции", "акции" и "собствен капитал" се използват взаимозаменяемо. на емитент се поставят в списъка за ограничена търговия, когато:

  • Материална транзакция, в която банковото банково дело (Sell-Side) Кариери Банките, известни също като дилъри или заедно като Sell-Side, предлагат широк спектър от роли като инвестиционно банкиране, проучване на акции, продажби и търговия. обикновено се разкрива и банката притежава или може да получи материална, непублична информация Материал Непублична информация Материал Непублична информация е информация, която би повлияла на пазарната стойност или търговията на ценна книга и която не е била разпространена сред широката общественост. Счита се за вътрешна информация. Информацията се счита за „материална“ако разпространението му сред обществеността вероятно би повлияло на пазарната цена, свързана с емитента на ценни книжа (като по този начин ще я постави в положение на човек, способен да извършва вътрешна търговия) Insider Trading Insider trading се отнася до практиката на закупуване или продажба на ценни книжа на публично търгувана компания, докато притежание на съществена информация, която е; или
  • Банката се ангажира с компанията за непублична дейност, като например сливания и придобивания, свързана собственост или поемане на дейности или друго разпределение на ценните книжа на емитента (компанията).

Какво означава за ценни книжа, които са включени в ограничен списък?

Когато емитент на ценни книжа Корпоративна информация Правна корпоративна информация за Институт за корпоративни финанси (Финанси). Тази страница съдържа важна правна информация за финансите, включително регистриран адрес, данъчен номер, фирмен номер, сертификат за регистрация, име на фирма, търговски марки, юрисконсулт и счетоводител. е обект на ограничения за търговия, като бъде поставен в списъка за ограничена търговия на банката, освен ако председателят на банката не одобри по друг начин търговията (след консултация с отделите по правни въпроси и спазване на законодателството), при определени изключения, банката няма да търгува с търговска и търговска кариера Профил Отделът за продажби и търговия (S&T) на инвестиционна банка помага на взаимните фондове, хедж фондовете, пенсионните фондове и др. Да улеснят транзакциите с акции (покупка / продажба). Кариера в продажбите итърговията може да бъде изключително напрегната с много бърза среда. Конкуренцията за позиции е интензивна, компенсацията може да бъде много висока, тъй като главница в ценни книжа на емитента или публикуване на каквото и да е изследване на акции Анализатор на капиталови изследвания Анализатор на акционерни изследвания осигурява покритие на изследователските дейности на публични компании и разпространява това изследване на клиенти. Ние обхващаме заплата на анализатори, длъжностна характеристика, входни точки в бранша и възможни кариерни пътища. доклади относно емитента.и възможни кариерни пътища. доклади относно емитента.и възможни кариерни пътища. доклади относно емитента.

Освен това банковите служители не могат лично да търгуват с ценни книжа на емитент, подлежащ на ограничения за търговия, поради това, че са в списъка с ограничения.

Като цяло ценните книжа ще останат в ограничения списък, докато издателят на ценни книжа не обяви, че съществената транзакция Инвестиционно банкиране Инвестиционното банкиране е подразделение на банка или финансова институция, която обслужва правителства, корпорации и институции, като осигурява поемане (набиране на капитал) и сливания и придобивания (M&A) консултантски услуги. Инвестиционните банки действат като посредници, ако е завършена или е била прекратена, или докато съответствието на банката се убеди по друг начин, че банката не притежава и няма да влезе във владение на съществена непублична информация за емитента на ценни книжа.

Търговията с ценни книжа в ограничен списък може да доведе до сериозни правни и финансови последици.

Допълнителна информация

Вижте нашите ресурси Ресурси за корпоративни финанси Безплатни ресурси за напредък във вашата кариера в корпоративните финанси. Библиотеката с ресурси на Finance включва шаблони на Excel, подготовка за интервюта, технически познания, моделиране, раздел, за да научите повече за корпоративните финанси. Откройте се сред тълпата с курсове за финансово моделиране и финансови сертификати Програми за сертифициране Вижте нашите програми за сертифициране за най-практичните, практически, подходящи за отрасъла умения и обучение. И 100% онлайн! .

Мисията на Finance е да ви помогне да станете финансов анализатор и финансов модел от световна класа. За да изведете уменията си на следващото ниво, тези допълнителни ресурси ще ви бъдат от голяма помощ:

  • Вътрешна търговия Вътрешна търговия Вътрешната търговия се отнася до практиката на закупуване или продажба на ценни книжа на публично търгувана компания, докато притежава съществена информация, която е
  • Търговия с собствена собственост (търговия с проп) Търговия с собствена собственост (Prop Trading) се случва, когато банка или фирма търгува акции, деривати, облигации, стоки или други финансови инструменти в собствената си сметка, използвайки собствени пари, вместо да използва парите на своите клиенти. Това позволява на фирмата да печели пълни печалби от сделка, а не само от комисионната, която получава
  • Какво е инвестиционно банкиране? Работа Разгледайте описанията на длъжностите: изисквания и умения за обяви за работа в инвестиционно банкиране, проучване на акции, хазна, FP&A, корпоративни финанси, счетоводство и други области на финансите. Тези длъжностни характеристики са съставени, като са взети най-често срещаните списъци с умения, изисквания, образование, опит и други
  • Какво представлява финансовото моделиране? Какво е финансово моделиране Финансовото моделиране се извършва в Excel за прогнозиране на финансовите резултати на компанията. Преглед на това какво е финансово моделиране, как и защо да се изгради модел.