Финансов анализатор срещу инвестиционен анализатор - Институт за корпоративни финанси

Основната разлика между финансов анализатор и инвестиционен анализатор е, че заглавието „финансов“ е по-широко от „инвестиционно“. Това означава, че финансовите анализатори извършват много широк спектър от анализи, които могат да включват бюджетиране Бюджетирането Бюджетирането е тактическото изпълнение на бизнес план. За да постигнем целите в стратегическия план на бизнеса, се нуждаем от някакъв вид бюджет, който финансира бизнес плана и задава мерки и показатели за ефективност. , прогнозиране, финансово моделиране, оценка Оценка Оценка се отнася до процеса на определяне на настоящата стойност на компания или актив. Може да се направи с помощта на редица техники. Анализаторите, които искат и разглеждат инвестициите, докато инвестиционният анализатор ще разглежда изключително възможностите за инвестиране Инвестиране: Ръководство за начинаещиs Ръководството за инвестиране за начинаещи ще ви научи на основите на инвестирането и как да започнете. Научете за различните стратегии и техники за търговия и за различните финансови пазари, в които можете да инвестирате.

Финансов анализатор срещу инвестиционен анализатор