Опит от финансово моделиране - Институт за корпоративни финанси

Опитът от финансово моделиране обикновено се натрупва в работата, при която анализаторите са длъжни да изграждат модели. Видове финансови модели Най-често срещаните видове финансови модели включват: 3 модел на отчет, модел на DCF, модел на сливания и придобивания, модел на LBO, бюджетен модел. Открийте първите 10 вида в Excel от нулата. Процесът на изграждане на модели обикновено включва анализ на историческа финансова информация на компанията Три финансови отчета Трите финансови отчета са отчет за приходите и разходите, баланс и отчет за паричните потоци. Тези три основни изявления са сложни, изграждат прогноза за бъдещето и определят какви са методите за оценка на бизнеса Когато се оценява дадено дружество като действащо предприятие, се използват три основни метода за оценка: анализ на DCF, сравними компании и предишни сделки.Тези методи за оценка се използват при инвестиционно банкиране, проучване на акции, частни капиталови инвестиции, корпоративно развитие, сливания и придобивания, изкупуване с ливъридж и финансиране си струва. Този тип опит е високо ценен, тъй като дава задълбочена представа за възможността и се счита за рядък набор от умения.

Опит от финансово моделиране