Пазарен лидер - преглед, предимства и недостатъци

Пазарен лидер се отнася до компания, която държи най-големия пазарен дял Пазарен дял Пазарният дял се отнася до частта или процента от пазара, спечелен от компания или организация. С други думи, пазарният дял на дадена компания е нейният общ дял в сектора, в който тя работи. Пазарен лидер обикновено ще се радва на най-голямата част от общите продажби на даден пазар.

Пазарен лидер

Пазарният лидер има тенденция да превъзхожда своите конкуренти по показатели, които измерват бизнес успеха. Показателите включват лоялност към марката, покритие на дистрибуцията, имидж, цена, възприемана стойност Капитал на марката В маркетинга собствеността на марката се отнася до стойността на марката и се определя от възприятието на потребителя за марката. Капиталът на марката може да бъде положителен или рентабилност, разходи за промоция и др. Те могат да повлияят на аспекти като разпределение, позициониране и т.н.

Обобщение

  • Пазарен лидер се отнася до компания, която държи най-големия пазарен дял в сектора, в който работи.
  • Фирмите, които в крайна сметка стават лидери на пазара, са тези, които са първите, които са разработили продукт или услуга, т.е. първите двигатели в тази индустрия.
  • Пазарните лидери не само се радват на огромна рентабилност и лоялност към марката, но също така са в състояние да минимизират входящите си разходи, като преговарят с доставчиците.

Предимството на първия ход

Обикновено компаниите, които в крайна сметка са лидери на пазара, са тези, които първи са разработили продукт или услуга Продукти и услуги Продуктът е осезаем елемент, който се пуска на пазара за придобиване, внимание или потребление, докато услугата е нематериален елемент , който произтича от. Той позволява на компанията да зададе тон за съобщенията за предимствата на техния продукт, да определи идеалните му характеристики и в крайна сметка да се превърне в марка, която е свързана с предлагането.

Това означава, че иновациите играят огромна роля в създаването на лидер на пазара и този лидер да запази тази позиция. Една компания трябва да инвестира сериозно в пазарни проучвания, за да улесни разработването на продукти, така че предлагането й да е достатъчно ново, за да привлече значителен процент от потребителската база.

След това компанията трябва да остане на върха на пазарните тенденции и периодично да събира отзиви от потребителите, за да запази позицията си на пазарен лидер. Това означава да се съсредоточим върху подбора на своите клиентски услуги и аспекта на поддръжка на предлаганите продукти.

Те могат също да използват информацията, за да подобрят атрибутите на продукта, така че той да може да предложи подобрени варианти на пазара. По този начин повечето компании пускат множество марки, които предлагат варианти на един и същ продукт. Това позволява на компанията да остане лидер на пазара, като същевременно обслужва разнообразен набор от потребители.

Пазарни лидери - примери

В Индия най-продаваният на юфка с рамен е марката, наречена Maggi, която се превърна в термин, използван взаимозаменяемо с юфка с рамен. По същия начин Sony представи MP3 плейър, наречен Walkman, който беше по-често срещан от самия термин MP3 плейър. Също така Apple продава MacBooks и iPhone, докато други компании продават лаптопи и смартфони.

Предимства да бъдеш лидер на пазара

Лидерите на пазара често са в състояние да използват позицията си, за да увеличат ефективността на разходите. Икономиите от мащаба не само са в състояние да използват големи икономии от мащаба се отнасят до предимството на разходите, изпитано от фирмата, когато тя увеличава нивото си на продукция. Предимството възниква поради обратната връзка между фиксираната цена на единица и произведено количество. Колкото по-голямо е количеството произведена продукция, толкова по-ниски са фиксираните разходи за единица. Видове, примери, ръководство за намаляване на единичната цена на продукта, но те също така използват първото си предимство, за да определят ценовите тенденции и по същество контролират пазара.

Потребителите са склонни да купуват надценени продукти от лидерите на пазара, дори когато са наясно с надценяването, защото това им позволява да минимизират риска. Пазарните лидери притежават силен престиж и стойност на марката. Силната лоялност към марката им дава възможност не само да задържат съществуващи клиенти, но и да привлекат нови.

Пазарният лидер също е склонен да е наясно с решенията за покупка, взети от потребителската му база, благодарение на достъпа до големи масиви от данни. Това им позволява да използват агресивни маркетингови практики, за да укрепят имиджа на своите предложения.

Пазарните лидери са в състояние да минимизират входящите си разходи, като преговарят с доставчиците. Обикновено индустриалните доставчици предлагат големи отстъпки, тъй като обемът на всяка поръчка се увеличава. Те също така привличат най-високото качество на партньорите за развитие, когато възлагат на външни изпълнители функциите на своята верига за създаване на стойност. Той им предлага възможно най-добрата техническа експертиза. Те също така получават достъп до по-добри канали за разпространение и т.н.

Недостатъци на това да бъдеш лидер на пазара

Когато дадена компания доминира в даден отрасъл, конкурентите могат да я обвинят в монополизиране на пазара. Той може да покани антитръстовия законодател, вниманието на регулаторите на пазара и т.н.

Например Amazon е обвиняван, че от време на време се занимава с хищнически техники за ценообразуване, за да надмине конкурентите си и да спечели пазарен дял. Пазарните лидери също са склонни да преследват агресивно поглъщанията на потенциални конкуренти, което може да повлияе на стойността на тяхната марка.

Научете повече

Finance е официалният доставчик на сертифициран банков и кредитен анализатор (CBCA) ™ Сертифициране на CBCA ™ Сертифицираният банков и кредитен анализатор (CBCA) ™ е глобален стандарт за кредитни анализатори, който обхваща финанси, счетоводство, кредитен анализ, анализ на паричните потоци, моделиране на завети, изплащане на заеми и др. програма за сертифициране, предназначена да превърне всеки във финансов анализатор от световна класа. За да продължите да учите и развивате знанията си за финансов анализ, горещо препоръчваме допълнителните ресурси по-долу:

  • Динамика на пазара Динамика на пазара Динамиката на пазара се отнася до силите, които оказват влияние върху цените и поведението на производителите и потребителите. Силите водят до създаване на ценови сигнали
  • Хищни ценообразувания Хищни ценообразувания Стратегията за хищническо ценообразуване, термин, често използван в маркетинга, се отнася до ценова стратегия, при която стоките или услугите се предлагат на много ниска цена
  • Глобални лидери в индустрията Глобалните лидери в индустрията за лидери в сектора Финанси съдържат ценна информация, истории и съвети от световни лидери във финансовата индустрия. Прочетете интервютата, за да получите практически съвети и мотивация, от която се нуждаете, за да реализирате пълния си потенциал и да напреднете в кариерата си!
  • Индустриален анализ Индустриален анализ Индустриален анализ е инструмент за пазарна оценка, използван от бизнеса и анализаторите, за да разбере сложността на даден отрасъл. Има три често използвани и